HOTLINE:
(0236) 3616 916

Hướng dẫn thanh toán

Khi chuyển khoản qua ngân hàng, quý khách vui lòng ghi nội dung chuyển tiền:

                 “Aroma360, số điện thoại của người chuyển”.

1. Techcombank

- Công ty Cổ phần và Công nghệ Aroma360
- Số tại khoản: 191 3038 2270 012
- Ngân hàng Techcombank, CN Đà Nẵng

2. Vietinbank

- Công ty Cổ phần và Công nghệ Aroma360
- Số tại khoản: 1190 0019 4962
- Ngân hàng Vietinbank, CN Sông Hàn

3. Ngân hàng khác

Vui lòng gọi: (0236) 3616 916 hoặc 0905 488 992 (ngoài giờ)